Kompaktná: Rozmery auta zostali zachované, zvonku vidno výraznejšie zmeny len na svetlách a maske chladiča.

3/14 Kompaktná: Rozmery auta zostali zachované, zvonku vidno výraznejšie zmeny len na svetlách a maske chladiča. Zdroj: Martin Domček