Povrch Európy: Kolorovaný obrázok ukazuje povrch Európy, svetlé časti ukazuju na prítomnosť vodnej pary, tmavé ukazujú na prítomnosť ľadu s prímesou kyseliny sírovej, prípadne síranu horečnatého alebo iných hydratovaných solí. Obrázok zachytáva plochy s rozlohou približne 160 x 170 kilometrov.

4/5 Povrch Európy: Kolorovaný obrázok ukazuje povrch Európy, svetlé časti ukazuju na prítomnosť vodnej pary, tmavé ukazujú na prítomnosť ľadu s prímesou kyseliny sírovej, prípadne síranu horečnatého alebo iných hydratovaných solí. Obrázok zachytáva plochy s rozlohou približne 160 x 170 kilometrov. Zdroj: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute