Imaginárna gratulácia Brežneva Dubčekovi z zvoleniu za lídra KSČ.
Zdieľať fotku

4/7 Imaginárna gratulácia Brežneva Dubčekovi z zvoleniu za lídra KSČ. Zdroj: FutureHistory