Imaginárna gratulácia Brežneva Dubčekovi z zvoleniu za lídra KSČ.

4/7 Imaginárna gratulácia Brežneva Dubčekovi z zvoleniu za lídra KSČ. Zdroj: FutureHistory