Politika ho láka: Zifčák založil Komunistickú stranu Československa - Československú stranu práce aj Hnutie sociálne slabých.
Zdieľať fotku

4/7 Politika ho láka: Zifčák založil Komunistickú stranu Československa - Československú stranu práce aj Hnutie sociálne slabých. Zdroj: MARTIN DOMOK