Politika ho láka: Zifčák založil Komunistickú stranu Československa - Československú stranu práce aj Hnutie sociálne slabých.

4/7 Politika ho láka: Zifčák založil Komunistickú stranu Československa - Československú stranu práce aj Hnutie sociálne slabých. Zdroj: MARTIN DOMOK