Nevinná obeť: Roman Straka zomrel, keď ho zasiahli guľkou 
určenou Jozefovi Estókovi. Jeho mama priniesla na súd s Okoličányho gangom fotku syna v rámčeku.

2/9 Nevinná obeť: Roman Straka zomrel, keď ho zasiahli guľkou určenou Jozefovi Estókovi. Jeho mama priniesla na súd s Okoličányho gangom fotku syna v rámčeku. Zdroj: Matej Jankovic