Predseda parlamentu Andrej Danko sa na Dukle odfotil vo vojenskej prilbe.
Zdieľať fotku

1/1 Predseda parlamentu Andrej Danko sa na Dukle odfotil vo vojenskej prilbe. Zdroj: Facebook/Andrej Danko