Miláčik: Bozky súčasného primátora Košíc Richarda Rašiho na potenciálnych voličov fungujú.
Zdieľať fotku

8/15 Miláčik: Bozky súčasného primátora Košíc Richarda Rašiho na potenciálnych voličov fungujú. Zdroj: Rudolf Felšöci