Dokedy?: Skok cez kozu deti baví, otázne je, dokedy budú mať učitelia odvahu nechať tento cvik v programe hodín telesnej výchovy.
Zdieľať fotku

4/9 Dokedy?: Skok cez kozu deti baví, otázne je, dokedy budú mať učitelia odvahu nechať tento cvik v programe hodín telesnej výchovy. Zdroj: Peter Galan