Hodnotenie: Ladislav Lacko a jeho kolegyňa Ita Vašeková nám vysvetľujú, že známkovanie je už iné ako kedysi. Bodovacie tabuľky sú u nich minulosť a hodnotí sa skôr snaha, progres, či ochota aktívne sa zapojiť do činností na hodine.
Zdieľať fotku

7/9 Hodnotenie: Ladislav Lacko a jeho kolegyňa Ita Vašeková nám vysvetľujú, že známkovanie je už iné ako kedysi. Bodovacie tabuľky sú u nich minulosť a hodnotí sa skôr snaha, progres, či ochota aktívne sa zapojiť do činností na hodine. Zdroj: Peter Galan