Nový štát: Laco dnes už nemá žiadne exekúcie ani dlhy. A je to obrovská úľava.

1/11 Nový štát: Laco dnes už nemá žiadne exekúcie ani dlhy. A je to obrovská úľava. Zdroj: foto David Duducz