Zraniteľní: Lacove aj Dodove dlžoby odštartovala choroba.

10/11 Zraniteľní: Lacove aj Dodove dlžoby odštartovala choroba. Zdroj: foto David Duducz