Zraniteľní: Lacove aj Dodove dlžoby odštartovala choroba.

2/11 Zraniteľní: Lacove aj Dodove dlžoby odštartovala choroba. Zdroj: Dávid Duducz