Nový štát: Laco dnes už nemá žiadne exekúcie ani dlhy. A je to obrovská úľava.

4/11 Nový štát: Laco dnes už nemá žiadne exekúcie ani dlhy. A je to obrovská úľava. Zdroj: DÁVID DUDUCZ