Na svokru: V Bratislave sa Kubánek s manželkou zdržiavajú v byte napísanom na jej matku. Vlastní aj garáž a ďalšia je napísaná na Kubánkovu ženu.

3/11 Na svokru: V Bratislave sa Kubánek s manželkou zdržiavajú v byte napísanom na jej matku. Vlastní aj garáž a ďalšia je napísaná na Kubánkovu ženu. Zdroj: Martin Domok