Šťastný starý otec s najmenšou vnučkou Lujzou.

3/15 Šťastný starý otec s najmenšou vnučkou Lujzou. Zdroj: archív JF