Z veľkomoravskej doby: V interiéri stavby na najvyššej časti hradiska našli kamenný mlynček na obilie.

4/8 Z veľkomoravskej doby: V interiéri stavby na najvyššej časti hradiska našli kamenný mlynček na obilie. Zdroj: MICHAL HOLEŠČÁK