Veľký vrch: Na hradisku nad Divinkou sa premleli významné kultúry našej minulosti, po Keltoch ho osídlili Slovania.
Zdieľať fotku

5/8 Veľký vrch: Na hradisku nad Divinkou sa premleli významné kultúry našej minulosti, po Keltoch ho osídlili Slovania. Zdroj: www.hradiska.sk