Zahraničný blok: Tabule horolezcom zo Slovenska aj z iných krajín, ktorí prišli o život vo svetových horstvách.

15/17 Zahraničný blok: Tabule horolezcom zo Slovenska aj z iných krajín, ktorí prišli o život vo svetových horstvách. Zdroj: Milan Vranka