Uznesenie NAKA: O začatí trestného stíhania vo veci.

2/3 Uznesenie NAKA: O začatí trestného stíhania vo veci. Zdroj: archív