Five Star Residence: Sem sa malo krízové centrum presťahovať.

23/23 Five Star Residence: Sem sa malo krízové centrum presťahovať. Zdroj: Dávid Duducz