Aj táto silná a výstižná fotografia je dielom Ladislava Bielika.

6/9 Aj táto silná a výstižná fotografia je dielom Ladislava Bielika. Zdroj: © Ladislav Bielik