2019-06-23 _ RTVS _ o 5 minut 12 _ igor matovic _ erik tomas _ OLANO _ SMER _ 001
Zdieľať fotku

24/29 2019-06-23 _ RTVS _ o 5 minut 12 _ igor matovic _ erik tomas _ OLANO _ SMER _ 001 Zdroj: repro foto RTVS