2019-06-23 _ RTVS _ o 5 minut 12 _ igor matovic _ erik tomas _ OLANO _ SMER _ 002
Zdieľať fotku

26/29 2019-06-23 _ RTVS _ o 5 minut 12 _ igor matovic _ erik tomas _ OLANO _ SMER _ 002 Zdroj: repro foto RTVS