V Patagónii: Tamojšie hory ho uchvátili.

10/10 V Patagónii: Tamojšie hory ho uchvátili. Zdroj: ONDREJ HÚSERKA