Annamária sa pochválila so zlatou medailou.

5/9 Annamária sa pochválila so zlatou medailou. Zdroj: Daniela Pirschelová