Dušan Boržženský prichádza na verejné zasadnutie vo veci jeho podmienečného prepustenia.

6/9 Dušan Boržženský prichádza na verejné zasadnutie vo veci jeho podmienečného prepustenia. Zdroj: Franti?ek Iv?n