Munistov podporujú aj politici. Vedia, s kým majú do činenia?
Zdieľať fotku

4/5