Spúšťajú kampaň: „Kvalitná agentúra podáva presné informácie, nezavádza. Zlá agentúra je taká, ktorá pre vás nič neurobí, keď máte problémy, len povie plať, lebo si u môjho klienta,“ vraví Bibiána Kudziová, ktorá chce, aby slovenské ženy lepšie boli informované o svojich právach a povinnostiach.
Zdieľať fotku

4/7 Spúšťajú kampaň: „Kvalitná agentúra podáva presné informácie, nezavádza. Zlá agentúra je taká, ktorá pre vás nič neurobí, keď máte problémy, len povie plať, lebo si u môjho klienta,“ vraví Bibiána Kudziová, ktorá chce, aby slovenské ženy lepšie boli informované o svojich právach a povinnostiach. Zdroj: Emil Vaško