Protesty: Prísne protiinterrupčné zákony nahnevali ženy v Poľsku. U nás sa pokusy zakázať interrupcie objavujú v pravidelných intervaloch.
Zdieľať fotku

5/17 Protesty: Prísne protiinterrupčné zákony nahnevali ženy v Poľsku. U nás sa pokusy zakázať interrupcie objavujú v pravidelných intervaloch. Zdroj: TASR