Lukáš Alner: Výkonný riaditeľ a zakladateľ Diagnose.me.

2/8 Lukáš Alner: Výkonný riaditeľ a zakladateľ Diagnose.me. Zdroj: Ondrej Pýcha