Graf: Výstavba nájomných bytov u nás klesá.

5/5 Graf: Výstavba nájomných bytov u nás klesá. Zdroj: NKÚ