Spomienka: Aj v noci sa ľudia pristavovali na mieste, kde Juraj Hossu dokopal Henryho Acordu.

12/12 Spomienka: Aj v noci sa ľudia pristavovali na mieste, kde Juraj Hossu dokopal Henryho Acordu. Zdroj: Július Dubravay