Budova: Administratívny objekt v bratislavskom Novom Meste sa stal predmetom sváru, do ktorého je zapojených akosi veľa ľudí.

2/16 Budova: Administratívny objekt v bratislavskom Novom Meste sa stal predmetom sváru, do ktorého je zapojených akosi veľa ľudí. Zdroj: Archív