Kulturistický šampión Ondrej žemba

21/32 Kulturistický šampión Ondrej žemba Zdroj: archív