Miestnosť pre novinárov.
Zdieľať fotku

31/143 Miestnosť pre novinárov. Zdroj: Matej Kalina