Nie veľmi šťastný výraz šéfa parlamentu.

6/17 Nie veľmi šťastný výraz šéfa parlamentu. Zdroj: Dávid Duducz