Okupanti domov! Takéto nápisy v ruštine sa objavili v mnohých obciach.

1/8 Okupanti domov! Takéto nápisy v ruštine sa objavili v mnohých obciach. Zdroj: 28.novembra 1968