Aj táto silná a výstižná fotografia je dielom Ladislava Bielika.

3/8 Aj táto silná a výstižná fotografia je dielom Ladislava Bielika. Zdroj: © Ladislav Bielik