Zvyšok chátra: Veľká časť svätostánku je v zlom stave.

3/10 Zvyšok chátra: Veľká časť svätostánku je v zlom stave. Zdroj: JULIUS DUBRAVAY