Zvyšok chátra: Veľká časť svätostánku je v zlom stave.

4/10 Zvyšok chátra: Veľká časť svätostánku je v zlom stave. Zdroj: JULIUS DUBRAVAY