Fabriky idú vo dne v noci: Na Slovensku máme najvyšší podiel práce v noci v celej Európskej únii. Tento fakt sa môže nepriaznivo prejaviť na zdraví obyvateľstva.
Zdieľať fotku

10/12 Fabriky idú vo dne v noci: Na Slovensku máme najvyšší podiel práce v noci v celej Európskej únii. Tento fakt sa môže nepriaznivo prejaviť na zdraví obyvateľstva. Zdroj: TASR