Prístroj DCXpert: Jeho cena je na Slovensku v porovnaní s Českou republikou značne vyššia.
Zdieľať fotku

3/8 Prístroj DCXpert: Jeho cena je na Slovensku v porovnaní s Českou republikou značne vyššia. Zdroj: ilustračné - archív