S Ficom: Trošková začínala ako premiérova asistentka, dnes je z nej hlavná štátna radkyňa.
Zdieľať fotku

6/17 S Ficom: Trošková začínala ako premiérova asistentka, dnes je z nej hlavná štátna radkyňa. Zdroj: internet