V Nowom Sączi: Sútok Popradu a Dunajca.
Zdieľať fotku

2/12 V Nowom Sączi: Sútok Popradu a Dunajca. Zdroj: Emil Vaško