Minister ŽIga: Sľuboval vyvodiť osobnú zodpovednosť.

2/2 Minister ŽIga: Sľuboval vyvodiť osobnú zodpovednosť.