Pán meča Cirkvi Satanovej: Po obrade Al-jilwah vo svätyni v Klenči.

11/17 Pán meča Cirkvi Satanovej: Po obrade Al-jilwah vo svätyni v Klenči. Zdroj: cirkevsatanova