Stivi: Slepého medveďa sa v útulku podarilo zdravotne stabilizovať.
Zdieľať fotku

3/11 Stivi: Slepého medveďa sa v útulku podarilo zdravotne stabilizovať. Zdroj: HAZIR REKA