Ukážka pyrotechnických nástrojov na likvidáciu výbušnín poèas slávnostnej inaugurácie novovzniknutého medzinárodného Centra výnimoènosti pre oblas likvidácie výbušných prostriedkov (EOD COE), 17. mája 2011 v Trenèíne. Na Slovensku prvé akreditované pracovisko NATO v Trenèíne slávnostne inauguroval minister obrany ¼ubomír Galko. FOTO TASR - Radovan Stoklasa   *** Local Caption *** inaugurácia medzinárodné Centrum výnimoènosti pre oblas likvidácie výbušných prostriedkov EOD COE Trenèín
Zdieľať fotku

9/15 Ukážka pyrotechnických nástrojov na likvidáciu výbušnín poèas slávnostnej inaugurácie novovzniknutého medzinárodného Centra výnimoènosti pre oblas likvidácie výbušných prostriedkov (EOD COE), 17. mája 2011 v Trenèíne. Na Slovensku prvé akreditované pracovisko NATO v Trenèíne slávnostne inauguroval minister obrany ¼ubomír Galko. FOTO TASR - Radovan Stoklasa *** Local Caption *** inaugurácia medzinárodné Centrum výnimoènosti pre oblas likvidácie výbušných prostriedkov EOD COE Trenèín Zdroj: Radovan Stoklasa