Rudolf Irša: Nález spopularizoval a tvrdí, že kamene boli súčasťou pohanskej svätyne.
Zdieľať fotku

2/5 Rudolf Irša: Nález spopularizoval a tvrdí, že kamene boli súčasťou pohanskej svätyne. Zdroj: Dávid Duducz