Náčrt nálezovej situácie.
Zdieľať fotku

4/5 Náčrt nálezovej situácie. Zdroj: ARCHÍV R. I.