Náčrt nálezovej situácie.

4/5 Náčrt nálezovej situácie. Zdroj: ARCHÍV R. I.